Jerzy Trela „Człowiek Teatru 2016” z Nagrodą im. Zygmunta Hübnera.

Nagroda zostanie wręczona w Teatrze Powszechnym dnia 21 marca 2016 roku. Przyznawana przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej ma na celu przypominać i propagować idee patrona „wyrażone w praktyce twórczej, dydaktycznej i pisarskiej”.
Mimo zmian teatru myśl ta ma działać dla dobra jego samego, twórców i publiczności.
Przyznanie nagrody ma służyć m.in.: „zwróceniu społecznej uwagi na trud organizowania działań teatralnych,  kształtowaniu wrażliwość widzów, tworzeniu społecznej świadomość, promocji wartości, którym przez całe życie wierny był Patron Fundacji ( zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr, obywatelską odpowiedzialność, wszechstronność w działaniu na gruncie teatralnym), wyróżnianiu ludzi wszechstronnych, wizjonerów (autorytetów dla których teatr jest sensem życia).”
Kapitułę III edycji Nagrody stanowią: Barbara Borys-Damięcka, Ewa Dałkowska, Joanna Hübner-Wojciechowska, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Stanisław Radwan, Jacek Sieradzki, Allan Starski, a także Anna Augustynowicz i Jan Englert (laureaci poprzednich edycji Nagrody).

 

Teatr Powszechny, godz.: 19

Na podstawie materiałów prasowych.

Reklamy